Kanske har ni redan jobbat eller till och med jobbar med outsourcing. Det kan röra sig om allt från HR och marknad till IT-utveckling eller förvaltning. Det finns många olika skäl till att Nordiska företag outsourcar delar eller hela avdelningar av det som inte är...