Kanske har ni redan jobbat eller till och med jobbar med outsourcing. Det kan röra sig om allt från HR och marknad till IT-utveckling eller förvaltning.

Det finns många olika skäl till att Nordiska företag outsourcar delar eller hela avdelningar av det som inte är deras “core competence”. Oftast handlar det om kostnadsreducering eller helt enkelt att man saknar kompetens lokalt.

Vi på Northprim har med vår bakgrund en bred erfarenhet av IT-outsourcing inom både Europa och Asien. Detta har gjort att vi ser både fördelarna och utmaningarna med traditionell outsourcing. Baksidan är ofta ojämn leverans, kulturella skillnader som gör att kommunikationen blir lidande, tidsskillnader och “vi mot dem tänk”.

Med Northprims koncept Smartshoring har vi tagit hänsyn till detta och erbjuder en mix av svensk strategi och projektledning med Serbisk kunskap och spetskompetens. (Det finns en grund till att allt fler globala företag väljer att lägga sin utveckling i Serbien och det är kompetensen)

5 snabba varför Smartshoring gör er smarta!

  • Svenskt företag med kontor i centrala Stockholm och Lund
  • Kostnadseffektivitet – 40-60% lägre mot svenska konsulter
  • Kompetens – Northprim erbjuder konsulter med djup kunskap och bred erfarenhet
  • Flexibilitet – Med Northprim kan ni enkelt starta upp, skala upp eller ner projekt
  • En del av kulturen – Med direktflyg och samma tidszon upplever ni att våra konsulter är en del av er kultur och gemenskap

Låt oss berätta mer om hur vi kan hjälpa er till en smartare vardag!
Boka ett möte med oss!