Följ med på vår intervju med Gustaf Bjerne, affärsutvecklare på Northprim. Hur ser marknaden ut, framtidsspaningar och vad är viktigt när arbetskraften jobbar remoteHur ser marknaden för IT-utveckling ut idag?

Enkla svaret är att det bubblar på den svenska marknaden. Vi är i kontakt med många olika företag, från startups till stora globala företag och den gemensamma nämnaren är att det är en stor kompetensbrist på den svenska marknaden. Många företag upplever att det är svårt att kunna skala upp sin utveckling i önskad takt just för att de inte hittar rätt personer samt har svårt att behålla sin personal. Vi får allt oftare höra att projekt blir uppskjutna och att att nya projekt måste stå tillbaka för att kunna klara av den löpande utvecklingen.

Redan för 2-3 år sedan flaggades det i media att mer än 50 000 utvecklare skulle saknas på den svenska marknaden 2022. Jag tror faktiskt att pandemin och den ökade takten på digitaliseringen har ökat behovet ännu mer och vi har redan idag en enorm kompetensbrist i Norden.

Vilka utmaningar ser du för den svenska utvecklingen?

Det finns många både utmaningar och möjligheter! Jag ser framförallt en segregering på marknaden där stora hypade bolag med en stark kassa dammsuger marknaden på seniora utvecklare. Detta skapar inflation i lönebilden och det är verkligen arbetstagarens marknad. Den positiva sidan är att många företag satsar på mjuka värden också för att locka och behålla duktiga kollegor. Exempelvis trivsel på arbetsplats, kompetensutveckling, förmåner mm.

Jag ser absolut en risk i att Sverige som land tappar momentum i digitaliseringen och där framförallt många mindre företag med stora planer och spännande idéer inte utvecklas och växer så snabbt som det hade varit möjligt.

Hur ser marknaden på att sköta sin utveckling på distans?

Det sista året har nog alla företag fått “lära sig” att arbeta remote. Företag som saknar en tydlig leveransmodell och etablerade processer har ofta större utmaningar att få den output de önskar. Sen tror jag att många företag har vidgat sina vyer och insett att det går att faktiskt se utanför den tidigare geografiska begränsningen man har haft. Detta öppnar upp för att kunna hitta rätt kompetens oavsett om det är i samma stad, land eller till och med utanför landets gränser. 

Självklart har det varit en stor omställning både på individnivå men också organisatoriskt. Det fanns redan innan pandemin fantastiska verktyg för att kommunicera digitalt men av ren vana, bekvämlighet och brist på incitament var det få företag som praktiserade detta fullt ut. Nu drygt ett år senare har teknologin tagit enorma steg framåt och på både individ och företagsnivå har vi vant oss att leverera från hemmakontoret, köket, barnrummet eller till och med städskrubben. Vi är mer agila och har anpassat oss till en ny framtid.

Vi på Northprim har, trots att vi redan innan pandemin jobbade med smartshoring, fått anpassa oss. Med facit i hand ser vi att vi kan starta igång nya stora projekt helt digitalt och mer effektivt än vad vi gjort tidigare. Det går att skapa starka team med en “one team” känsla och effektiv leveransmodell när man har vassa processer och lägger vikt vid onboardingen.

Många företag hade redan tidigare provat någon form av outsourcing av framförallt IT-tjänster, med främsta skälet att det är kostnadsbesparande. Idag tycker jag snarare att kvalitet och kompetens är ledorden och den lägre kostnadsbasen är snarare en positiv sidoeffekt.

Spåkulan med Gustaf Bjerne

Har du någon framtidsspaning?

Vi alla längtar självklart till att gå tillbaka till ett mer normaliserat liv där fysiska möten, kramar, resor och socialt umgänge blir vardag. Detta till trots så tror jag att det senaste året har lärt oss att lyfta blicken och arbeta smartare. Kompetensförsörjningen är avgörande för att kunna hålla eller förbättra sin position inom digitaliseringen. Samtidigt har den samlade arbetskraften visat att det går att leverera också från vardagsrummet, antingen i Sverige eller ute i världen. Jag tror att många kommer att fortsätta jobba hemifrån eller på distans och att kontoren snarare blir en mötesplats där vi checkar in vid behov.

Vad är viktigt för att välja en partner gällande IT-utveckling på distans?

Detta är självklart en mångfasetterad fråga med många olika infallsvinklar. För vissa företag är kompetens, effektivitet och kvalitet nedärvt i generna och de har inga problem att ha utveckling remote så länge deras team är dedikerade och duktiga. För andra är det ett enormt steg att faktiskt “gå utanför” kontorets väggar. Här handlar det om förtroende, trygghet och brist på kompetens lokalt som gör att de måste välja nya vägar.  

Faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till är bland annat:

  • Kommunikation – Är engelskan så pass bra att “vision & mission” kan omsättas till kvalitetskod? Har ni en svensk kontaktperson som säkerställer att samarbetet fungerar på bästa sätt och som brinner för att ni ska lyckas?
  • Flexibilitet – Kan vi skala upp eller ner våra team?
  • Dedikerade team och konsulter – Har ni utvecklare/team som lever efter era mål och visioner och är invigda i resan eller kommer ni bara ha programmerare som gör det de måste?
  • Kvalitet – Hur är företaget uppbyggt, hur ser processerna ut, passar det den Svenska modellen och hur jobbas det med jämställdhet och diversifiering?
  • Kompetens – Hur är tillgången på just den kompetens ni behöver för att lyckas och går det att skala upp?
  • Leveransmodell – Finns det en etablerad best practice och kan motparten kugga in i era modeller?
  • Långsiktighet – Hur ser personalomsättningen ut och kommer ni kunna bygga in ert varumärke i teamet?
  • Skenande priser – Hur ser den årliga löneinflationen ut. Kommer ni få en chock år 2 i ert samarbete


Vill ni höra mer om hur vi på Northprim jobbar för att ni ska ligga i framkant så boka gärna ett förutsättningslöst möte med Gustaf
BOKA HÄR