Vad är viktigt att tänka på vid Smartsourcing?

Många företag har sedan länge valt att outsourca vissa funktioner i företaget för att istället kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Vi på Northprim har en bred erfarenhet från IT-utveckling både inhouse och i andra delar av världen och i denna artikeln kommer vi lista punkter som är avgörande för att smartsourcing ska vara just smart!

Varför?

Våra kunder har olika grunder till varför de väljer att smartsourca hela eller delar av deras IT-utveckling. Dock är det 3 skäl som ofta återkommer:

  1. Kompetens – Redan idag är duktiga utvecklare i sverige en bristvara och många, både små och större, företag lägger idag stora pengar på rekryteringar som många gånger inte blev vad de önskat.
  2. Flexibilitet – IT-utveckling är inte alltid en process som pågår i samma intensitet och volym. Detta gör att många företag är antingen överbemannade eller underbemannade.
  3. Kostnadsreduktion – Jämfört med svenska konsulter ligger kostnadsnivån genom Northprim 45-60% lägre.

Nyckelfaktorer för succé

Med vår långa erfarenhet av out-, near- och smart- sourcing i olika konstellationer så ser vi ett par faktorer som är viktiga för att smartsourcing ska vara just smart och bidra till affärsnyttan.

Inkludering – Oavsett om ni har en enskild konsult eller ett team så är det viktigt att dessa konsulter inkluderas och är en del av ert företag. Dela er vision, fira delmål och hitta lösningar på problem tillsammans. Northprims konsulter är vana vid en feedback-kultur där vi kontinuerligt letar efter förbättringar. 

Interaktion – Även om året 2020 har “lärt” många företag att remote working fungerar så uppskattar våra kunder möjligheten att våra konsulter kommer till dem under perioder för att sitta tillsammans. Ännu populärare har det blivit att våra kunder faktiskt kommer ner till kontoret i Belgrad och spenderar tid med konsulterna i samband med en kickoff. 

Kommunikation – Erfarenhetsmässigt är det stora fördelar med samma tidszon och arbetstider. De flesta av våra projekt drivs med agil metodik och strukturer vilket gör att ni har full kontroll i alla steg.

Förväntningar – Northprim arbetar med svenska projektledare och har en ledningsgrupp i Sverige med lång erfarenhet av IT-utveckling, inom både globala företag men också internationella start- och scale-ups. Vår ledningsgrupp är alltid med och stöttar våra kunder, både i uppstartsfasen men också under projektet. Vi vet hur viktigt det är att sätta realistiska förväntningar i alla led. Onboardingprocesser, deadlines, upp/ned skalningar planeras noggrant och kommuniceras. 

Boka ett möte med oss så berättar vi gärna mer